מוצרים
 

כננות חשמליות

כננת כבל

 

  • כננות כבל בעלות כושר הרמה עד 100 טון
  • בעלות מבנה עצמי רגיל ומקוצר, מתאימים לעגורנים חד קורתיים ודו קורתיים
  • מערכת לעומס יתר
  • גובל עליון תחתון
  • מפסקי גבול לנסיעת הקרונית
  • כננות מוגנות פיצוץ EX 
  • כננות בעלות דרגת אטימות IP 65

 

תוצרת גרמניה/צרפת