מוצרים
 
עגורן גשר

עגורן גשר חד קורתי

 

עגורן גשר חד קורתי

 

מורכב מקורת רוחב אחת בציר תנועה אורכי ואנכי.
גלגלי פלדה שנעים על-גבי מסילה שהוכנה מראש באתר.

כושר  הרמה של עד 12.5 טון

מיפתחי העגורן נעים עד  36 מטר

מיקום אונקל ההרמה במיקום גבוה מאוד

 

חברת מול ההר פרויקטים מציעה: שירות ואחזקה לעגורנים וייעוץ לקניית עגורן.