EUROBLOC VT9-10-11-12

 
 • כננת הכבל החשמלית לעומסים של 10,000 ק”ג עד 250,000 ק”ג

לקבלת הצעת מחיר

EUROBLOC VT9-10-11-12

 

  • משפחת EUROBLOC VT הורחבה כעת והיא כוללת את דגמים VT9-10-11 ו-12. קו זה של כננות פתוחות מציע פתרונות טכניים לדרישות שלכם:
  • קיבולת כננת גדולה יותר (10 ט’ עד 250 ט’)
  • גובה הרמה (עד 129 מ’)
  • קבוצת עבודה (סיווג ISO עד 6M)
  • מהירות כננת
  • בקרת מהירות (שינוי מהירות)

יתרונות:

  • מהירות הרמה מואצת ומשתנה (עם אמצעי שינוי מהירות [variator] במעגל סגור)
  • הרמה אנכית
  • יכולת גבוהה יותר של עמידה בעומס, המונעת שימוש בכננות זוגיות.
  • במת תחזוקה מתוקננת זמינה בתור אופציה.
  • מיקום מיטבי של גלגלים בקרונית מאפשר חלוקת עומס טובה ביותר על גבי המבנה עליו מותקנת הכננת
  • מערכת הנחיית כבל חדשנית מקטינה את הלחץ מעל הכבל ומאריכה את חיי הכננת
  • תוף בעל קוטר גדול המאריך את חיי כבל הכננת, הקטנת רוחב המסילה ומרחקי גישה לשיפור אזור העבודה של הכננת

Downloads