EUROLIFT BH

5,000 ק"ג
 

לקבלת הצעת מחיר

EUROLIFT BH

  • משפחת EUROBLOC VT כוללת עתה את כננת החגורה החשמלית המתאימה לצרכי כוח ההרמה שלכם ברמת הניקיון הקפדנית ביותר. EUROLIFT BH היא כננת העומדת בסטנדרטים EC האירופיים ומציעה לך את עוצמת ההרמה והקשיחות של מוצר מתוכנן למטלות תעשייתיות משולבת בפעולה נקייה 100% על מנת לעמוד בדרישות הקפדניות ביותר שלכם בנוגע להיגיינה, טיפול בחומרי מזון ומוצרים כימיקליים ותנאי "חדר לבן".

Downloads