MV-ME

  • גלגלת בורג אין-סופי וגלגלת גלגל שיניים
    עומסים של 150 ק"ג עד 3,000 ק"ג
לקבלת הצעת מחיר

MV-ME

  • חלקי מתכת סגורים

  • בלם אוטומטי

  • ארכובה ניתנת להתאמה ולפירוק
  • 2 מישורי אבטחה – אופקי ואנכי (בהתאם לדגם)
  • ניתן לנתק את המצמד במצב ללא עומס, ללא אפשרות לנתק מצמד במצב עומס
  • עמידות רבה מאד הודות לקשיחות היוצאת מן הכלל של המסגרת
  • חלקים מכניים מוגנים באמצעות קטפורזיס (cataphoresis, העברה חשמלית)

Downloads