Type D – standard crab unit

 
    • כושר ההעמסה – 1 ט' – 63 ט'.
    • חיבורים מפרקיים בקרון הקצה.
    • פלטפורמת תחזוקה (אופציה).

לקבלת הצעת מחיר

כננת כבל דגם D – יחידה סטנדרטית

הקרון הדו-מסילתי דגם D הוא יחידת כננת כבל סטנדרטית שלנו לשימוש בטווח עומסים ביניים בין 1 ט' ל-63 ט'. תכנון זה מאופיין בחיבורים מפרקיים בקורות הראש המקיימים מגע אמתי של כל ארבעת הגלגלים עם המסילה. הקרונית של כננת כבל זו כוללת שני מנועים לנסיעה רוחבית עם הנעה ישירה. כננות מסוימות מדגם D יכולות לשמש ליישומים המכונים הרמה אנכית אמתית כיוון שהאונקל אינו 'משוטט' (תנועה לאורך המוט) ואינו מסתובב. דבר זה מהווה יתרון רב למשתמשים בעגורנים אלו בעבודות הדורשות הרמה של עומסים מוכוונים או עומסים מסתובבים עם שתי כננות. בנוסף לכך, אפשר להתאים פלטפורמות תחזוקה לכננת זו לטובת שירותים ותחזוקה קלים ובטיחותיים יותר-  עם אופציה של פלטפורמה עליה ניתן ללכת.

Downloads