Type S – side-mounted hoist

 
    • כושר ההעמסה – 1 ט’ – 10 ט’
    • אונקל ממוקם בצד קורת העגורן
    • שיפור מיקום האונקל בנקודה הגבוהה ביותר
    • מאפשר לצמצם גובה בנייה

לקבלת הצעת מחיר

כננת כבל דגם S - מורכבת על הצד

הכננת המורכבת על הצד מדגם S מאופיינת במיקום אונקל לצד קורת העגורן. באופן זה מושג שיפור מיקום האונקל בנקודה הגבוהה ביותר בכושר עבודה שבין 1 ט’ ל-10 ט’. שיפור מיקום האונקל אינו רק יתרון במבנים קיימים. בעת תכנון הקמה של מפעלים חדשים הכננת מדגם S המורכבת בצד יכולה להביא לצמצום עלות ההשקעה הכוללת. כך, אפשר למשל, לתכנן עגורנים עם מׅפתח של עד 35 מטר או יותר כעגורנים חד קורתיים. בהשוואה לעגורנים חד קורתיים המשתמשים בכננת כבל מונורייל דגם E, אפשר לצמצם את גובה הבנייה, מה שמביא לחיסכון בעלויות. בהשוואה לעגורנים דו קורתיים בעלי גובה זהה פחות או יותר, העומסים על גבי מסלול העגורן והמבנה קטנים יותר באופן משמעותי, מה שמביא לעתים קרובות לחיסכון בעלויות.

Downloads