Type U – monorail hoist with twin trolleys

 
    • כושר ההעמסה של  6.3 ט’ – 25 ט’.
    • קרונית לנסיעה רוחבית עם הנעה ישירה.
    • גיר הפחתה לא חשוף.
    • חלוקת עומס על פני 8 גלגלים.

לקבלת הצעת מחיר

כננת כבל מונורייל דגם U עם זוג קרוניות

כננת כבל מונורייל דגם U עם זוג קרוניות משמשת לקיבולת עומס גבוהה ונתיבי אונקל ארוכים. הקרוניות לנסיעה רוחבית הן בעלות הנעה ישירה ללא גיר הפתחה חשוף. קרונית זו בעלת האוגן הנמוך מצוידת ב-8 גלגלים לחלוקת עומס טובה יותר. הדבר מאפשר שימוש בקורות רוחב מעורגלות רגילות לנסיעה על המסילה. אפשר לתכנן עגורנים בעלי יכולת גבוהה יותר של עמידה בעומס אך בעלי מׅפתח קטן יותר כגון עגורנים חד קורתיים בשימוש בכננת כבל דגם S. נתון זה מאפשר חיסכון בהשקעה הכוללת בהשוואה לעגורן דו קורתי.

Downloads