Type Z – twin barrel crab unit

 
    • כושר ההעמסה – 8 ט' – 120 ט'.
    • תכנון קומפקטי.
    • חיבורים מפרקיים בקרון הקצה.
    • שני מנועים לנסיעה רוחבית עם הנעה ישירה.

לקבלת הצעת מחיר

דגם Z – כננת כבל מוט כפול

כננת כבל קנה כפול דגם Z היא כננת הכבל הסטנדרטית שלנו לשינוע של עומסים כבדים. טווח העומסים לעבודה בטיחותית עבור דגם Z הוא בין 8 ט' ל–120 ט'. החיבורים המפרקיים בקורת הראש מקיימים מגע של כל ארבעת הגלגלים עם המסילה. קרונית הגלגלת של כננת כבל בעלת קנה כפול, מצוידת בשני מנועים לנסיעה רוחבית עם הנעה ישירה. מנועים אלה זמינים כמנועים אֶפּיציקְליים או בעלי גיר שטוח, כתלות בקוטר הגלגלים. בנוסף, אפשר להתאים פלטפורמות תחזוקה לכננת כבל זו למתן שירותים ותחזוקה קלים ובטיחותיים יותר. לכך מתווספת אופציה של פלטפורמת עמידה. אם המרווח העילי לכננת הכבל מוגבל, קיימת גרסה מונמכת (דגם ZA) הזמינה על פי דרישה, בעלת תכנון המאופיין במרווח עילי נמוך מאד המתאים לקווי מתאר של בניין באופן מיטבי.

Downloads